Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering

Dienst­verlening en beleids­impact

Lees de onderzoeken

Met onderzoeken binnen dit thema willen we inzicht krijgen in de realisatie van beide doelstellingen.

Onderzoeken binnen dit thema

Sociale verschillen in houdingen tegenover de overheid
juni 2023

Sociale verschillen in houdingen tegenover de overheid

Deze notitie verkent landenvergelijkend sociaaldemografische en sociale verscheidenheid in positieve verwachtingen van de politiek en overheid. De verkenning betreft ook tevredenheid met de gezondheidszorg, een belangrijke verantwoordelijkheid van de overheid.
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
Tilburg University
Internationaal benchmark­onderzoek naar prestaties publieke sector
februari 2023

Internationaal benchmark­onderzoek naar prestaties publieke sector

Hoe presteert de Nederlandse publieke sector? En op welke terreinen kunnen we leren van andere landen? Je leest het in het rapport van een internationaal benchmarkonderzoek naar prestaties van de publieke sector.
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
BZK, EIPA
Overzicht & ondergrens: digitale overheid in kort bestek
Juli 2022

Overzicht & ondergrens: digitale overheid in kort bestek

Een essay over de veranderingen die automatische besluitvorming, gegevensuitwisseling en data-analyse met zich meebrengen in de samenleving.
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
Stichting Kafkabrigade
Ervaren kwaliteit overheids­dienstverlening door burgers en ondernemers (1)
Juni 2022

Ervaren kwaliteit overheids­dienstverlening door burgers en ondernemers (1)

Een panelonderzoek naar de tevredenheid van burgers en bedrijven over overheidsdienstverlening. Het onderzoek vindt plaats op basis van ‘life en enterprise events’.
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
Kantar
Ervaren kwaliteit overheids­dienstverlening door burgers en ondernemers (2)
Juli 2022

Ervaren kwaliteit overheids­dienstverlening door burgers en ondernemers (2)

Dit betreft een aanvullende meting onder digitaal en bureaucratisch minder vaardigen en/of laaggeletterden naar de manier waarop de kwaliteit van overheidsdienstverlening wordt ervaren. 
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
Kantar
Ervaren kwaliteit overheids­dienstverlening door burgers en ondernemers (3)
Juli 2022

Ervaren kwaliteit overheids­dienstverlening door burgers en ondernemers (3)

Dit onderzoek betreft een nadere analyse van het grootschalig onderzoek onder Nederlandse burgers en ondernemers naar de overheidsdienstverlening, een vergelijking van de resultaten door de jaren heen en een negental kerninzichten.
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
Pieterson
Productiviteits­analyse dienstverleners
April 2022

Productiviteits­analyse dienstverleners

Productiviteitsonderzoeken uit de periode 2017-2021 zijn onderworpen aan een verdiepende analyse. Om zo de productiviteitsontwikkelingen in de publieke dienstverlening in beeld te brengen, te monitoren en te duiden.
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
IPSE Studies
Onderzoek burger­perspectief op uitvoering
Juli 2022

Onderzoek burger­perspectief op uitvoering

Hoe oordelen burgers over de uitvoering en welke factoren beïnvloeden hun oordeel? Deze studie bundelt bestaand burgeronderzoek (klantenonderzoek) van de afgelopen vijf jaar hierover. 
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
TIAS, Tilburg University
Digitale kooi en stelsel­kwaliteiten
September 2022

Digitale kooi en stelsel­kwaliteiten

 Een onderzoek naar de wijze waarop burgers in de knel kunnen komen door het functioneren van het uitvoeringssysteem. Dit onderzoek omvat ook een internationaal vergelijkend perspectief.
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
Stichting Kafkabrigade
Maatwerk als standaard
Juni 2022

Maatwerk als standaard

In dit onderzoek wordt ingegaan op de dilemma’s die maatwerk met zich meebrengt voor de uitvoering en de (destructieve) dynamieken die deze dilemma’s oproepen. 
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
NSOB
Denkhulp maatwerk voor beleidsmakers
Juli 2022

Denkhulp maatwerk voor beleidsmakers

Het doel van dit project is om meer inzicht te krijgen in de huidige praktijk van het moment waarop publieke organisaties besluiten tot vormen van maatwerk. Met de inzichten worden ‘denkhulpen’ ontwikkeld.
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
Argumentenfabriek
Onderzoek klantvriendelijke dienstverlenings­concepten
Juni 2022

Onderzoek klantvriendelijke dienstverlenings­concepten

Een eerste verkenning naar klantgerichtheid van dienstverleningsconcepten in de uitvoering. Hoe klantgericht zijn ze? Wat zijn de belangrijkste (maatschappelijke) trends en ontwikkelingen? En wat betekent dit?
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
Freshmark
Ervaringen met het geven van feedback en het indienen van klachten bij de overheid
Juni 2022

Ervaringen met het geven van feedback en het indienen van klachten bij de overheid

Dit betreft een verkennend onderzoek naar de wijze waarop in de uitvoering wordt omgegaan met klachten, bezwaren, beroepsprocedures en feedback van klanten en wat hiervan geleerd kan worden. 
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
Kantar
Online Burger­recensies van Publieke Diensten
Juni 2022

Online Burger­recensies van Publieke Diensten

Onderzoek naar reviews van burgers (onder andere aantallen, scores en spreiding) over de dienstverlening van overheidsorganisaties op webfora; met name Google reviews en Facebook business pages. 
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
KU Leuven Instituut voor de Overheid