Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering

Focus in de keten

Lees de onderzoeken

Politiek, beleidsmakers en publieke dienstverleners; het zijn allemaal schakels in de keten. De onderzoeken binnen dit thema zijn erop gericht om een goed beeld te krijgen van de focus in de keten op dienstverlening en beleidsimpact.

Onderzoeken binnen dit thema

Buiten de gebaande paden: leren van successen in beleids-ontwikkeling en -uitvoering
Juni 2023

Buiten de gebaande paden: leren van successen in beleids-ontwikkeling en -uitvoering

In dit onderzoek wordt ingegaan op de problemen en crises die wordengevormd door factoren zoals overstromingen, economische achteruitgang,criminaliteit en onveiligheid. Ondanks deze uitdagende omstandighedenzijn er grote successen geboekt in de drie geanalyseerde projecten: Ruimtevoor de Rivier, Brainport Eindhoven en de Zorg- en Veiligheidshuizen
Thema
Focus in de keten
Leren van beleids- en uitvoerings­successen – ‘Zo kan het dus ook’
Juli 2022

Leren van beleids- en uitvoerings­successen – ‘Zo kan het dus ook’

Een systematisch onderzoek naar de werkzame bestanddelen van cases van succesvol bestuur. Denk aan beleidstrajecten, programma’s en projecten, hervormingen, innovatieprocessen en samenwerkingsverbanden. 
Thema
Focus in de keten
Onderzoeks­instantie
Universiteit Utrecht, USBO
Trendanalyse: Uitvoerings­organisaties in het nieuws
April 2022

Trendanalyse: Uitvoerings­organisaties in het nieuws

Een analyse waarmee inzicht wordt verkregen in de ontwikkeling van berichten over uitvoering in de media door de jaren heen.
Thema
Focus in de keten
Onderzoeks­instantie
LJS Nieuwsmonitor & Taalstrategie
Basismonitor uitvoerings­organisaties – Overheid op afstand
Juli 2022

Basismonitor uitvoerings­organisaties – Overheid op afstand

In hoeverre zijn overheidsorganisaties op afstand responsief aan de samenleving? In dit periodiek terugkerende onderzoek wordt dit in kaart gebracht. 
Thema
Focus in de keten
Onderzoeks­instantie
Universiteit Leiden
Loyale tegenspraak in het hier en nu
April 2023

Loyale tegenspraak in het hier en nu

Er zijn drie factoren die loyale tegenspraak mogelijk belemmeren. In dit onderzoek worden deze factoren voor de Nederlandse context verkend. En wordt bekeken wat er nodig is om belemmeringen te minimaliseren.
Thema
Focus in de keten
Onderzoeks­instantie
CAOP
Loyale tegenspraak in internationaal en historisch perspectief
April 2023

Loyale tegenspraak in internationaal en historisch perspectief

Voor dieper inzicht in waarom loyale tegenspraak onder druk lijkt te staan en hoe het geborgd kan worden, wordt onderzoek uitgevoerd vanuit een internationaal en historisch comparatief perspectief. 
Thema
Focus in de keten
Onderzoeks­instantie
CAOP
Schakelen tussen beleid en uitvoering
Juni 2024

Schakelen tussen beleid en uitvoering

Aan de hand van enkele concrete beleidscasussen wordt in beeld gebracht hoe complexe wet- en regelgeving in de praktijk wordt uitgevoerd. Ook is er aandacht voor de wijze waarop deze regelgeving tot stand is gekomen.
Thema
Focus in de keten
Onderzoeks­instantie
CAOP
De top kijkt vooruit
Oktober 2022

De top kijkt vooruit

Dit project schetst een beeld van de leefwereld van uitvoeringsmanagers. Het moet leiden tot een gelaagd beeld van de aard van leidinggeven dat verder reikt dan een losse serie portretten. 
Thema
Focus in de keten
Onderzoeks­instantie
Universiteit Leiden