Ga naar de inhoud
< Naar overzicht

Focus in de keten

Politiek, beleidsmakers en publieke dienstverleners; het zijn allemaal schakels in de keten. Onderstaande onderzoeken zijn erop gericht om een goed beeld te krijgen van de focus in de keten op toegankelijkheid en beleidsimpact.

Overzicht onderzoeken

Trendanalyse: Kamervragen door de jaren heen

Door: ICTU
Planning: Nader te bepalen

Analyse waarmee inzicht wordt verkregen in de ontwikkeling van Kamervragen door de jaren heen. Deze analyse bouwt voor op een eerdere analyse ‘beleidsdruk’ uit 2011.

Goede praktijken van de uitvoeringspraktijk

Door: USBO
Planning: Juli 2022
 
Een systematisch onderzoek naar de werkzame bestanddelen van cases van succesvol bestuur. Denk aan beleidstrajecten, programma’s en projecten, hervormingen, innovatieprocessen en samenwerkingsverbanden. Het doel van dit programma is kennis te ontwikkelen en over te dragen die niet alleen wetenschappelijke meerwaarde biedt, maar die ook perspectief en balans brengt in de huidige leerbeweging in overheidsorganisaties.

Trendanalyse: Uitvoeringsorganisaties in de media

Door: Nieuwsmonitor
Planning: April 2022

Een analyse waarmee inzicht wordt verkregen in de ontwikkeling van berichten over uitvoering in de media door de jaren heen.

Basismonitor uitvoeringsorganisaties

Door: Universiteit Leiden
Planning: Nader te bepalen

In hoeverre zijn overheidsorganisaties op afstand responsief aan de samenleving? In dit periodiek terugkerende onderzoek wordt dit in kaart gebracht. Onder
overheidsorganisaties op afstand verstaan we uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid die een zekere mate van autonomie genieten, op grote schaal direct contact hebben met de burger en beslissingen nemen die een grote invloed kunnen hebben op de burger. 

Loyale tegenspraak in het hier en nu

Door: CAOP
Planning: April 2023

Er zijn drie factoren die loyale tegenspraak mogelijk belemmeren. Het wordt niet geaccepteerd of herkend door leidinggevenden, politici en collegae. Een angstcultuur kan een rol spelen. Of tegenspraak blijft uit vanwege gebrek aan kennis en informatie. In dit onderzoek worden deze drie factoren voor de Nederlandse context verder verkend. De onderzoekers bekijken onder meer wat er nodig is om een organisatiecultuur te borgen waarin deze belemmeringen worden geminimaliseerd.

Loyale tegenspraak in internationaal en historisch perspectief

Door: CAOP
Planning: April 2023

Loyale tegenspraak gaat over de mogelijkheden en ruimte die ambtenaren hebben in het benoemen van zaken waarvan zij in de praktijk merken dat het misgaat. Voor dieper inzicht in waarom die loyale tegenspraak onder druk lijkt te staan en hoe het geborgd kan worden, wordt onderzoek uitgevoerd vanuit een internationaal en historisch comparatief perspectief. Daarbij wordt gekeken naar Verenigd Koninkrijk en/of Nieuw-Zeeland, Portugal, Oostenrijk en Denemarken.

Schakelen tussen beleid en uitvoering

Door: CAOP
Planning: Juni 2024
 
Aan de hand van enkele concrete beleidscasussen wordt in beeld gebracht hoe complexe wet- en regelgeving in de praktijk wordt uitgevoerd. Ook is er aandacht voor de wijze waarop deze regelgeving tot stand is gekomen: van beleidsontwikkeling en politieke besluitvoering tot en met de implementatie. De rol van de uitvoering, de mate waarin uitvoeringsaspecten een rol hebben gespeeld en de mate waarin de toenemende complexiteit onderdeel was van het gesprek worden hierin meegenomen.

De top kijkt vooruit

Door: Leiden – van der Wal
Planning: september 2022
 
Op basis van diepte-interviews met bestuursvoorzitters en directeuren van 34 uitvoeringsorganisaties schetst dit project een beeld van de leefwereld van uitvoeringsmanagers. Het moet leiden tot een gelaagd beeld van de aard van leidinggeven dat verder reikt dan een losse serie portretten. Aan het interviewprotocol ligt een literatuurstudie ten grondslag. Ook worden nieuwsberichten en overheidsdocumenten van de afgelopen twee jaar geanalyseerd over de specifieke problematiek in en rondom uitvoeringsorganisaties.