Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering

Onderzoeken Staat van de Uitvoering

Kwalitatieve analyse jaarstukken uitvoerings­organisaties
Juni 2022

Kwalitatieve analyse jaarstukken uitvoerings­organisaties

Een kwalitatieve analyse van de jaarstukken van een groot aantal uitvoeringsorganisaties. Het biedt inzicht in de kwaliteit van de stukken en bevat aanbevelingen. 
Thema
Governance en informatie­voorziening
Onderzoeks- en leertraject ‘De staat van de IT’
Oktober 2022

Onderzoeks- en leertraject ‘De staat van de IT’

Hoe wendbaar en datavolwassen zijn uitvoeringsorganisaties? Dat is de kernvraag in het onderzoek naar ‘De staat van de IT’. 
Thema
Organisatie­cultuur en wendbaar­heid
Onderzoeks­instantie
CIO-netwerk Manifestgroep, ICTU
Schakelen tussen beleid en uitvoering
Juni 2024

Schakelen tussen beleid en uitvoering

Aan de hand van enkele concrete beleidscasussen wordt in beeld gebracht hoe complexe wet- en regelgeving in de praktijk wordt uitgevoerd. Ook is er aandacht voor de wijze waarop deze regelgeving tot stand is gekomen.
Thema
Focus in de keten
Onderzoeks­instantie
CAOP
Loyale tegenspraak in internationaal en historisch perspectief
April 2023

Loyale tegenspraak in internationaal en historisch perspectief

Voor dieper inzicht in waarom loyale tegenspraak onder druk lijkt te staan en hoe het geborgd kan worden, wordt onderzoek uitgevoerd vanuit een internationaal en historisch comparatief perspectief. 
Thema
Focus in de keten
Onderzoeks­instantie
CAOP
Loyale tegenspraak in het hier en nu
April 2023

Loyale tegenspraak in het hier en nu

Er zijn drie factoren die loyale tegenspraak mogelijk belemmeren. In dit onderzoek worden deze factoren voor de Nederlandse context verkend. En wordt bekeken wat er nodig is om belemmeringen te minimaliseren.
Thema
Focus in de keten
Onderzoeks­instantie
CAOP
Emancipatie van de uitvoering
April 2023

Emancipatie van de uitvoering

Een paper over de emancipatie van de uitvoering in de periode 1980-2021. Het gaat in op het Nederlandse bestuurskundig denken over de uitvoering in relatie tot beleid, politiek en samenleving.  De paper bevat ook lessen uit andere landen.
Thema
Governance en informatie­voorziening
Onderzoeks­instantie
CAOP
Internationaal vergelijkend onderzoek naar relatie politiek, beleid en uitvoering in andere landen
December 2022

Internationaal vergelijkend onderzoek naar relatie politiek, beleid en uitvoering in andere landen

Een paper op basis van een eerdere inventarisatie van de stand van zaken van de uitvoering in relatie tot de politiek, beleid en de samenleving. De inventarisatie is gedaan in vijf landen met een andere politiek-bestuurlijke traditie.
Thema
Governance en informatie­voorziening
Onderzoeks­instantie
CAOP