Ga naar de inhoud

Onderzoeken Staat van de Uitvoering

Loyale tegenspraak in het hier en nu
April 2023

Loyale tegenspraak in het hier en nu

Er zijn drie factoren die loyale tegenspraak mogelijk belemmeren. In dit onderzoek worden deze factoren voor de Nederlandse context verkend. En wordt bekeken wat er nodig is om belemmeringen te minimaliseren.
Thema
Focus in de keten
Onderzoeks­instantie
CAOP
Emancipatie van de uitvoering
April 2023

Emancipatie van de uitvoering

Een paper over de emancipatie van de uitvoering in de periode 1980-2021. Het gaat in op het Nederlandse bestuurskundig denken over de uitvoering in relatie tot beleid, politiek en samenleving.  De paper bevat ook lessen uit andere landen.
Thema
Governance en informatie­voorziening
Onderzoeks­instantie
CAOP
Internationaal vergelijkend onderzoek naar relatie politiek, beleid en uitvoering in andere landen
December 2022

Internationaal vergelijkend onderzoek naar relatie politiek, beleid en uitvoering in andere landen

Een paper op basis van een eerdere inventarisatie van de stand van zaken van de uitvoering in relatie tot de politiek, beleid en de samenleving. De inventarisatie is gedaan in vijf landen met een andere politiek-bestuurlijke traditie.
Thema
Governance en informatie­voorziening
Onderzoeks­instantie
CAOP